Åbningstider for Trangravsbroen

Åbningstider og regler for passage af broen kan ses på:

 

www.broercph.dk