Et familieforetagende

Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom Niels Barfred som Bestyrelsesformand og med aktiviteter i området i mere end 170 år.

Firmaet er et middelstort ejendomsselskab og omfatter i alt ca. 24.000 etagemeter, fortrinsvis kontorudlejninger og andre erhvervslejemål. Wilders Plads Ejendomme A/S moderniserer bl.a. fredede bygninger, som renoveres og tilpasses til lejernes behov. Nogle huse opføres af og til fra grunden under forudsætning af, at disse indpasses områdets miljø.

Wilders Plads Ejendomme lejer blandt andet ud til Miljøstyrelsen, Instituttet for Menneskerettigheder, Kulturministeriet samt en lang række erhvervsforetagender så som arkitekter – fotografer – reklamefirmaer – gallerier – restauranter m.fl.

Firmaet har et stort netværk og står selv for:

  • Udarbejdelse af udlejningskontrakter
  • Byggeri og tillempning af lokaler
  • Finansiering af byggeri
  • Byggestyring
  • Administration

Wilders Plads ejendomme A/S ejer endvidere Wilders Plads Marina på Christianshavn og ejer ligeledes Skonnerten Mira A/S, der disponerer over den kendte fredede Skonnert ”Mira” til brug for charter aktiviteter.

I dag står Adm. Direktør Flemming Madsen bag de forskellige aktiviteter, men stadigvæk ud fra samme grundprincipper og værdier.

Filosofien bag virksomheden

Wilders Plads Ejendomme A/S har altid drevet sine virksomheder efter devisen: Simplicity is the art of life. Dette efterleves ved at have en så lille administration som muligt – og så få, men velvalgte håndværkere i den daglige stab af medarbejdere og driftspersonel. Tonen er altid personlig og imødekommende og perspektiverne ses altid i det lange lys.

Æstetik og forretning

Familien bag Wilders Plads Ejendomme A/S er lokalpatrioter og fortaler for at bevare, hvad der er bevaringsværdigt. Det har givet flere priser for byforskønnende indsats, bland andet Europa Nostra prisen, som blev overrakt af Prins Henrik i 1983, efter Niels Barfreds restaurering af ”Sejlmagerens hus” på Christianshavn. Ligesom Niels Barfred har modtaget Christianshavner Statuetten og Københavns Kommune diplom for renovering.

Også marinaen på Christianshavn, som Niels Barfred har etableret, har medvirket til at skabe liv og skønhed i området, til glæde for både de lokale beboere og besøgende turister. Det er en mærkesag for Wilders Plads Ejendomme A/S, at Christianshavn skal fremtræde tiltrækkende og opretholde sit historiske præg – og firmaet går derfor ikke af vejen for at argumentere for sine synspunkter mht. Københavns Havns udvikling på såvel vand- som landsiden.

At træde ind i ejendomskontoret på Strandgade 54 føles næsten som at træde flere hundrede år tilbage i historien. ”Contor for Vilders Plads” står der på det blankpolerede messingskilt fra 1732 på døren, som er så lav, at selv en nutidsdansker af gennemsnitshøjde må bukke sig lidt. Men inden for er der højt til loftet – i flere betydninger.